Płodowy Zespół Alkoholowy FAS Upowszechnianie wiedzy

Kilkanaście lat jest realizowana praca badawcza nad FAS – Płodowego Zespołu Alkoholowego i zaburzeń jemu podobnych. Alkohol etylowy w czasie ciąży uszkadza dziecko. W Polsce upowszechnia się wiedzę o FAS, szczególnie o skutkach. Elementem najważniejszym w edukacji na temat FAS jest rozpowszechnianie informacji wśród rodziców i opiekunów dzieci, osób pracujących dzieckiem: psychologów, nauczycieli, logopedów, lekarzy, pracowników socjalnych.

Najczęstszą charakterystyką dotyczącą dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym są problemy w nauce oraz wychowawcze. Bardzo trudno jest takim dzieciom przyswoić informacje oraz opanować nowe umiejętności. Najważniejsze jest skierowanie uwagi na rozumienie dzieci z FAS.

Fetal Alcohol Syndrome jest terminem używanym do określenia dzieci zaburzonych przez szkody wyrządzone im w życiu płodowym i spowodowane działaniem alkoholu. Najczęściej uszkadzany jest układ nerwowy, budowa ciała oraz zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka. Jest to nieprawidłowość fizyczna, umysłowa i zaburzeń zachowania.
Prawidłowe funkcjonowanie jest zależne od formowania się narządów i struktur, które powstają w okresie płodowym dziecka. Podczas FAS dziecko doznaje licznych anomalii strukturalnych płodu czyli teratogenów, które generują 7-10 proc. wad wrodzonych. W zależności od stadium rozwoju dziecka, alkohol może znacznie bądź mniej uszkodzić płód. Najbardziej dotkliwe dla dziecka jest picie alkoholu w 18.-60. dniu rozwoju zarodka, a szczyt wrażliwości to 30. dzień.

Dlatego tak istotne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS. Szczególnie wśród rodziców i osób zajmujących się dzieckiem. Rodzice mogą zapobiec pojawieniu się tego powikłania płodowego, a osoby zajmujące się dzieckiem z FAS mogą przeciwdziałać pogłębianiu się marginalizacji społecznej tych osób. Osoby z dzieckiem z FAS oraz dzieci objęte tym schorzeniem są często odtrącane w społeczeństwie, ponieważ dzieci są charakterystyczne i ciężkie do wychowania. Zdrowe dzieci zazdroszczą też lepszego traktowania dzieci z FAS. Dlatego pedagog i nauczyciel mają trudne zadanie pomocy dziecku z Płodowym Zespołem Alkoholowym i jednoczesnego prawidłowego kontaktu, i komunikowania się z pozostałymi dziećmi, tak aby żadne nie poczuło się odtrącone. Dzieci szybko się uczą jakie zachowania są mile widziane w grupie.